Pravidla

Pravidla serveru:

 • #1 Nenadávat administrátorům a jiným hráčům
 • #2 Nedělat reklamu na jiné servery
 • #3 Nevydávat se za administrátora, VIP, či majitele
 • #4 Nemít urážliví nick nebo avatar
 • #5 Nespamovat a chovat se slušně
 • #6 Nebýt vulgární
 • #7 Nezneužívat bugy a chyby v pluginech či mapách
 • #8 Nedávat false reporty
 • #9 Nezneužívat padák (například při pádu ze střechy na Vertigu nemůžete držet padák a tím zdržovat hru)
 • #10 Jakýmkoliv způsobem neprovokovat administrátora nebo se s ním hádat (administrátor má vždy poslední slovo)
 • #11 Neobcházet ban, nebo mute, který byl uvalen administrátorem na váš profil
 • #12 Plnit daný cíl mapy (plant bomby, záchrana hostige)
 • #13 Nezdržovat hru
 • #14 Nehrát na serveru z více účtů (musíte nejdříve obeznámit admin tým)
 • #15 Nevydávat se za jiného hráče serveru.
 • #16 Zákaz používání voicechangeru
 • #17 Zákaz ghostingu

Server Rules:

 • No swearing at administrators and other players
 • #1 Do not advertise other servers
 • #2 Do not act like an administrator, owner or a VIP
 • #3 You must not have an insulting nickname or avatar
 • #4 Do not spam, you shall behave well
 • #5 Do not curse
 • #6 Do not abuse any bugs (plugin or map)
 • #7 Do not use 3rd party programs and cheats. (autothrow and other binds excluded)
 • #8 Do not make a false report
 • #9 Do not abuse the parachute (for example on map Vertigo by falling out of the map thus prolonging the round)
 • #10 Do not provoke or argue with an administrator (administrator is always right)
 • #11 Do not circumvent a ban or a mute given to you by an administrator
 • #12 Full fil the map goal (plant the bomb, save the hostage)
 • #13 Do not delay the game
 • #14 Do not play from different accounts. (you must notice the admin team first)
 • #15 Do not act like any other player on the server
 • #16 Do not use a voicechanger
 • #17 Do not ghost to other players

-